Hocek Research Team
Hocek Research Team
Hocek Research Team

Organická chemie - MC270P61A (pro KATA)


Cyklus přednášek Michala Hocka Organická chemie - MC270P61A (pro KATA) probíhá v zimním semestru 2015/2016 na Přírodovědecké fakultě University Karlovy v Praze v rozsahu 2 hodiny týdně.

Přednášky se konají každé úterý od 8:10 do 9:40 v učebně CH-3.

Literatura: J. McMurry: Organická chemie, nakladatelství VUITIUM, 2015 (překlad anglického originálu J. McMurry: Organic chemistry, 8th Edition, 2012, Brooks/Cole).

Prezentace z přednášek (PDF):

Organická chemie - MC270P61A (pro KATA) - Syllabus:

 • 1. Úvod, vymezení oboru, názvosloví organických sloučenin
 • 2. Obecná chemie uhlíku a vodíku, orbitaly, hybridizace, vazby
 • 3. Alkany a cykloalkany, struktura a reaktivita
 • 4. Stereochemie a konformační analýza
 • 5. Alkeny, struktura, reaktivita a syntézy. Adiční reakce
 • 6. Alkyny, struktura, reaktivita a syntézy
 • 7. Halogenderiváty, struktura, reaktivita a syntézy
 • Induktivní efekt, rezonance
 • 8. Nukleofilní substituce a eliminace
 • 9. Areny a aromaticita, struktura, reaktivita a syntézy
 • 10. Elektrofilní aromatická substituce
 • 11. Alkoholy a fenoly, struktura, reaktivita a syntézy
 • 12. Ethery, epoxidy, thioly a sulfidy, struktura, reaktivita a syntézy
© Michal Hocek
Institute of Organic Chemistry and Biochemistry
Academy of Sciences of the Czech Republic