Hosek Research Team
Hosek Research Team
Hocek Research Team

Organická chemie - MC270P61B (pro KATA)


Cyklus přednášek Michala Hocka Organická chemie - MC270P61B (pro KATA) probíhá v letním semestru 2013/2014 na Přírodovědecké fakultě University Karlovy v Praze v rozsahu 2 hodiny týdně.

Přednášky se konají každé úterý od 12:20 do 13:50 v učebně CH-2.

Literatura: J. McMurry: Organická chemie, nakladatelství VUITIUM, 2007 (překlad anglického originálu J. McMurry: Organic chemistry, 6th Edition, 2004, Brooks/Cole).

Prezentace z přednášek (PDF):

Organická chemie - MC270P61B (pro KATA) - Syllabus:

 • 13. Aminy, struktura, reaktivita a syntézy
 • 14. Aldehydy a ketony, struktura, reaktivita a syntézy
 • 15. Karboxylové kyseliny a jejich funkční deriváty, struktura, reaktivita a syntézy
 • 16. Substituční reakce v alfa-poloze karbonylové skupiny. Oxidace a redukce
 • 17. Aldolizace karbonylových sloučenin a příbuzné reakce
 • 18. Pericyklické reakce a přesmyky
 • 19. Sacharidy
 • 20. Aminokyseliny, peptidy a proteiny
 • 21. Heterocyklická chemie
 • 22. Nukleové kyseliny
 • 23. Lipidy a ostatní třídy přírodních látek
 • 24. Polymerizace a polymery
© Michal Hocek
Institute of Organic Chemistry and Biochemistry
Academy of Sciences of the Czech Republic